PiTaPaカードお申し込み対応カード一覧

TOYOTA TS CUBIC CARD

TOYOTA TS3CARD JCB ゴールド、TOYOTA TS3CARD マスターセレクト、TOYOTA TS3CARD VISA レギュラー

TOYOTA TS CUBIC VIEW CARD

TOYOTA TS3 VIEW CARD JCB ゴールド、TOYOTA TS3 VIEW CARD マスターセレクト、TOYOTA TS3 VIEW CARD VISA レギュラー

DAIHATSU TS CUBIC CARD

DAIHATSU TS3CARD JCB ゴールド、DAIHATSU TS3CARD マスターセレクト、DAIHATSU TS3CARD VISA レギュラー

ジェームス TS CUBIC CARD

ジェームス TS3CARD JCB ゴールド、ジェームス TS3CARD マスターセレクト、ジェームス TS3CARD VISA レギュラー